Privacyverklaring & Dolores, Baby Spa Dronten

In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe & Dolores, Baby Spa Dronten omgaat met jouw persoonsgegevens. Wij zijn graag transparant en doen er alles aan om jouw/jullie privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) zo veel mogelijk te waarborgen. Heb je vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:
& Dolores, Baby Spa Dronten
Schepel 8
8252 JL Dronten
info@babyspadronten.nl

Welke persoonsgegevens kunnen wij van jou verwerken en met welk doel doen wij
dat?

Om contact met je te kunnen opnemen
Indien je telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact met ons opneemt, of via de website gebruik maakt van ons contactformulier of de chatfunctie, verwerken wij jouw:
• Naam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Eventueel: overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt.

Wij willen jouw vraag zo goed mogelijk beantwoorden, of reageren op jouw mededeling of reactie. Het is daarom een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens hiervoor te gebruiken.

Voor het leveren van onze producten en/of diensten
Als je gebruik maakt of gebruik wil maken van onze diensten, is het van belang dat wij jouw persoonsgegevens en eventueel van jouw baby verwerken die noodzakelijk zijn om een goede dienstverlening te verrichten. Het gaat hierbij om:
• Naam;
• Voornaam baby;
• Eventueel: leeftijd baby;
• Foto’s (deze worden gemaakt met polaroidcamera en tijdens het bezoek direct met je gedeeld);
• E-mailadres;
• Telefoonnummer.
Wij verwerken deze gegevens op basis van een overeenkomst.

Voor het verrichten van administratieve handelingen en het behandelen van geschillen
Voor het verrichten van onze administratie verwerken wij de volgende gegevens:
• Naam;
• Adres;
• Woonplaats;
• E-mailadres;
• Betaal- en bestelgegevens.

Deze gegevens gebruiken wij vanwege wettelijke verplichtingen. Daarnaast kunnen dezelfde persoonsgegevens worden gebruikt voor het behandelen van eventuele geschillen. Dit zien wij als een gerechtvaardigd belang.

Voor het verbeteren van de website
Wanneer je onze website bezoekt, maken wij gebruik van jouw IP-adres. We gebruiken jouw IP-adres omdat dit noodzakelijk is voor een goede werking van onze website. Gebruik hiervan maakt geen inbreuk op jouw privacy (gerechtvaardigd belang). Meer informatie hierover vind je hierna onder “cookies”.

Bewaarperiode
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te realiseren waarvoor deze zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• Persoonsgegevens die worden gebruikt voor onze dienstverlening worden maximaal 5 jaar bewaard. Foto’s worden direct nadat deze zijn geprint verwijderd;
• Persoonsgegevens die worden gebruikt voor administratieve handelingen worden, met ingang van de eerste dag van het jaar waarin deze zijn vastgelegd, 7 jaar bewaard (dit is een wettelijke bewaartermijn vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen);
• Persoonsgegevens die zijn gebruikt bij eventuele geschillen kunnen langer dan 7 jaar worden bewaard;
• Persoonsgegevens die zijn gebruikt voor contactdoeleinden en het verbeteren van de website, worden maximaal een jaar door ons bewaard.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
In het algemeen delen wij jouw persoonsgegevens niet met andere organisaties. Wanneer dit wel het geval is, dan is dit nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Je kan hierbij denken aan samenwerkingen die wij hebben met IT-dienstverleners en softwareleveranciers en betaalleveranciers. Het kan ook voorkomen dat wij persoonsgegevens met andere organisaties dienen te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij maken altijd afspraken met deze organisaties om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Heb je hier vragen over, dan kan je altijd bij ons terecht via onze contactgegevens. Ook kan je meer informatie vinden op de websites van genoemde organisaties. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn Cookies?
Bij je eerste bezoek aan de website ontvangen wij bepaalde gegevens van jou, zoals de webbrowser van jouw computer, smartphone of tablet. Wij bewaren deze gegevens in kleine tekstbestanden, welke ook wel cookies worden genoemd. Bij een volgend bezoek op de website herkennen wij jouw browser en kunnen wij de functies van de website op je afstemmen. Wij gebruiken functionele cookies.

Functionele (first party) cookies
Functionele (first party) cookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten werken. Door deze cookies kan je gebruik maken van de functionaliteiten op de website. Deze cookies hebben geen of geringe gevolgen voor jouw privacy.

Analytische cookies
Ook plaatsen wij altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Deze analytische cookies meten jouw websitebezoek. We kunnen bijvoorbeeld zien wanneer een van onze webpagina’s vaak wordt bezocht. Deze informatie helpt ons verder de website te verbeteren. Wij vragen hiervoor toestemming als deze niet privacy vriendelijk zijn ingesteld.

Links
Wij kunnen gebruik maken van externe links, zoals Facebook en Instagram. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze organisatie omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Jouw rechten vanuit de AVG
Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jouw verwerken (inzagerecht), maar ook het recht om foutieve persoonsgegevens door ons te laten corrigeren (recht op rectificatie). In sommige gevallen heb je het recht om jouw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen (recht op vergetelheid), bijvoorbeeld omdat deze zijn verouderd. De verwerking van jouw persoonsgegevens kan dan (tijdelijk) worden beperkt (recht op beperking). Let op: wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken vanwege wettelijke verplichtingen, kunnen de persoonsgegevens niet worden verwijderd.

Indien er sprake is van toestemming die je hebt verleend bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om jouw verleende toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die hierbij zijn gebruikt (recht op bezwaar). Je hebt ook nog het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie (recht van dataportabiliteit).

Je kan van bovenstaande rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via het contactformulier of per e-mail naar: info@babyspadronten.nl. Wij zullen je binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek een ontvangstbevestiging sturen en je op de hoogte houden over de behandeling.

Heb je een vraag, opmerking of een klacht?
Bij vragen, opmerkingen of klachten kan je gerust contact met ons opnemen via onze contactgegevens. Een klacht kan je ook rechtstreeks indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees hier meer over.

Slotopmerking
Deze privacyverklaring is geldig vanaf 26 april 2022. Wij kunnen de privacyverklaring periodiek aanpassen. Op de website wordt altijd de meest recente versie gepubliceerd. & Dolores, Baby Spa Dronten.