Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden

Maakt u een afspraak bij Baby spa Dronten dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

&DBaby spa Dronten
De Schepel 8
8252 JL Dronten
KvK: 80631959

Baby spa Dronten is een baby spa met jacuzzi special voor baby’s. de ruimte is ook special ingericht voor baby’s en hun ouders/verzorgers .In de baby spa kunnen baby’s floaten door middel van hydrotherapie in een nekfloat, chest float of seat float in een speciale jacuzzi, waarbij voor elke baby vers schoon water in gaat. De sessie kan worden aangevuld met een babymassage.

Baby spa Dronten verleend geen medische (baby)massages. De baby spa is toegankelijk voor baby’s vanaf 1 tot en met 8 maanden in een nekfloat en vanaf 8 maanden tot 14 maanden in een chestfloat of seat float.

Huisregels

Om uw bezoek aan Baby spa Dronten zo prettig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk de volgende huisregels in acht te nemen.

 • Om optimaal te genieten van de baby spa, vragen wij u om de stilte en rust in acht te nemen.
 • De baby’s zijn verplicht een zwemluier in bad te dragen. Deze liggen voor u klaar als bruikleen én voor de verkoop.
 • Zelf meegebrachte oliën zijn niet toegestaan om in de jacuzzi te gebruiken. Wel mag u zelf meegebrachte oliën bij de baby massage gebruiken na dien
 • U mag foto’s nemen van uw eigen baby.
 • Baby Spa Dronten houdt zich niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal van door de gast meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van letsel aan personen en/of schade aan goederen.
 • Baby Spa Dronten is niet verantwoordelijk voor allergische reacties op producten of voor enig lichamelijk letsel.

De huisregels en aanwijzingen van personeel dienen altijd te worden nageleefd. Gasten die zich hier niet aan houden, worden verzocht Baby Spa Dronten te verlaten.

Annuleringsbeleid & no-show

 • Wij vragen u om minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Dit kan telefonisch, via whatsapp en door middel van een e-mail. Bij geen gehoor kunt u een whatsapp berichtje sturen.
 • Late annuleringen (minder dan 24 uur) ontvangen geen restitutie of tegoed ook niet in de vorm van een cadeaubon noch is uw aanbetaling overdraagbaar. Heeft u niet aanbetaald? Dan zijn we genoodzaakt om de afspraak 100% in rekening te brengen.
 • Wij begrijpen dat het soms niet anders kan, maar late annuleringen zorgen ervoor dat anderen op onze wachtlijst niet deel kunnen nemen aan een sessie.
 • Als u meer dan 5 minuten te laat komt, word uw sessie ingekort.
 • U wordt 5/10 minuten voordat de sessie begint bij ons verwacht.

COPYRIGHT
Niets van deze site mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden voor Baby Spa Dronten. Alle foto’s zijn in Baby Spa Dronten zelf gemaakt of wij hebben betaald voor het rechtmatig gebruiken van digitale beelden. Deze mogen niet gekopieerd of opgeslagen of gebruikt worden door andere partijen.

Cadeaubon

Door gebruik te maken van een Baby Spa Dronten cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubon voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baby Spa Dronten uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen).
 • Iedere cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Baby Spa Dronten te worden verstrekt.
 • De cadeaubon kan tot uiterlijk één jaar na uitgifte ingewisseld worden bij Baby Spa Dronten.
 • Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar tegen contanten en er worden ook geen restanten uitbetaald.
 • Het is niet mogelijk om met een cadeaubon van Baby Spa Dronten een nieuwe cadeaubon aan te schaffen.
 • Aangezien onze cadeaubonnen een jaar geldig zijn kan het zijn dat Baby Spa Dronten in de loop van het jaar de inhoud en/of de prijs van een arrangement wijzigt. Indien het arrangement duurder is geworden, dan dient de meerprijs te worden bijbetaald op de dag van het bezoek. Echter kan er ook voor worden gekozen om de waarde van de cadeaubon te besteden aan een ander (of goedkoper) arrangement, zodat er niet hoeft worden bijbetaald.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

Overmacht

 • Baby Spa Dronten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënten als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg overmacht dan wel van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Baby Spa Dronten kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 • Als Baby Spa Dronten ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Baby Spa Dronten het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien dit nog niet is gebeurd. De cliënt is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 • In geval van overmacht zal Baby Spa Dronten zich naar redelijkheid inspannen om de cliënt desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Betalingen

 • Cadeaubonnen worden online via www.babyspadronten.nl betaald via ideal of afgerekend tijdens de aanschaf in de baby spa zelf.
 • Alle betalingen voor de sessies worden gedaan via www.babyspadronten.nl en betaald via iDeal óf op de dag van het bezoek doormiddel van contante betaling of ‘tikkie’.